V  E  L  D  E  N     V  A  N     T  I  J  D     E  N     R  U  I  M  T  E


 

                                                     
De installatie Velden van Tijd en Ruimte bestaat uit zes observatieverblijven gemaakt van schapenvacht. Geplaatst in het landschap gaat het de dialoog en interactie aan met het publiek. Men neemt plaats in de observatieverblijven om het omringende landschap vanuit de besloten ruimte waar te nemen. Zintuiglijke ervaringen, kennis over wat men zag, associaties, gevoelens en emoties worden opgetekend. Vaak in de vorm van prachtige tekeningen en gedichten. Deze persoonlijke observaties en ervaringen van het publiek zijn samen gevoegd met de gefotografeerde portretten en zijn onderdeel van het project. Veel voorkomende elementen in de belevingen zijn de gedempte akoestiek en de geur van schapenwol, het gevoel van geborgenheid, veiligheid en ervaren van rust, het is  alsof de tijd weg valt. De locaties in het landschap van de installatie zijn op zich al bijzondere plekken. Voor de waarnemers zullen die plekken nooit meer hetzelfde zijn. Hun ervaringen, momenten van bezinning en emoties zijn er aan toegevoegd